Brøyting

Brøyting

I hht brøytekontrakt med T. Berge Maskin AS skal følgende tjeneste leveres:

  • Veier og parkeringsplasser skal være ferdig brøytet til fredager kl. 16.00
  • Veien skal være kjørbar med vanlig bil hele helgen frem til og med kl. 18.00 på søndager
  • Det forventes ikke brøyting på snødybder opp til 10 cm
  • Fra 26. desember til 1. januar, samt vinterferieuka, skal det brøytes hver dag ved behov. Veien skal være ferdig brøytet til kl. 16.00 den 26.12. og til kl. 18.00 den 1.1.
  • Fra fredag før Palmehelga, til og med 2. Påskedag brøytes det alle dager ved behov. Veien skal være kjørbar til kl. 18.00 2. Påskedag. Alle parkeringsplasser skal være brøytet opp til påska.

Vinteren 2016/2017 gjennomføres det en prøveordning hvor det brøytes inn til den indre parkeringa. Dette medfører mindre behov for brøyting på stranda. Målet er at dette bør kunne utføres innenfor den økonomiske rammen som er avtalt.