Browsed by
Kategori: Nytt

Driftsinstruks

Driftsinstruks

  • Vann skal ikke legges inn i hytta uten at kloakk/avløp er tilkoblet.
  • Hytteeier er selv ansvarlig for at rør bort til utvendig stengekran er frostfritt da evt. med varmekabel ved behov.
  • I avløpet må det ikke tømmes olje, maling, gift eller andre kjemikalier. Såpe/vaskemiddel er selvsagt ok.
  • Bleier, våtservietter, vasketuer og lignende må ikke kastes i toalettet.
  • Matkvern i utløpsvask er ikke tillatt.
  • Hytteeier er selv ansvarlig for at installasjon i egen hytte er etter forskriftene.
  • Kloakkledningen skal ha lufting over tak.
  • Alle henvendelser angående VA – anlegget skal gå via styret.

Kontaktperson: Knut Arne Selli tlf. 959 15 807

Sporing av løype-kjøring

Sporing av løype-kjøring

Nå kan du se om løypene er oppkjørt på smartphone, brett eller PC. Det er montert GPSer på to scootere og du kan nå se status på hvor og når det er kjørt skispor på denne siden:

www.loyper.net (egner seg best på mobil)

Kartet er også lagt ut på vår nettside: http://www.storholmendrift.no/skiloyper/