Fanget opp av
Kategori: Nytt

Styremøter 2017

Styremøter 2017

170123 Protokoll fra styremøte Storholmen Drift og Utbygging SA 170316 Protokoll fra styremøte Storholmen Drift SA 170531 Protokoll fra styremøte Storholmen Drift SA 170906 Protokoll styremøte Storholmen Drift SA 171212 Protokoll styremøte 5 Storholmen Drift SA

Driftsinstruks

Driftsinstruks

Vann skal ikke legges inn i hytta uten at kloakk/avløp er tilkoblet. Hytteeier er selv ansvarlig for at rør bort til utvendig stengekran er frostfritt da evt. med varmekabel ved behov. I avløpet må det ikke tømmes olje, maling, gift eller andre kjemikalier. Såpe/vaskemiddel er selvsagt ok. Bleier, våtservietter, vasketuer og lignende må ikke kastes i toalettet. Matkvern i utløpsvask er ikke tillatt. Hytteeier er selv ansvarlig for at installasjon i egen hytte er etter forskriftene. Kloakkledningen skal ha lufting…

Les mer Les mer