Aktiviteter

Aktiviteter

Her finner du en oversikt over planlagte aktiviteter på Storholmen.

Dato Aktivitet Tidspunkt Kommentar
Når is og snø er borte Dugnad utsetting flytebrygge TBD
16. Juni 2018 Vår dugnad kl 10.00 Oppmøte v/Erlingsplass
15. September 2018 Høst dugnad kl 10.00 Oppmøte v/Erlingsplass
16. september 2017 Høst-dugnad Kl. 10.00 Oppmøte v/Erlingsplass
17. juni 2017 Vår-dugnad Kl. 10.00 Oppmøte v/Erlings plass
16. september 2017 Høst-dugnad Kl. 10.00 Oppmøte v/Erlings plass
25. juni 2016 Vår-dugnad Kl. 10.00 Oppmøte v/Erlings plass
17. september 2016 Høst-dugnad Kl. 10.00 Oppmøte v/Erlings plass