Brøyting

Brøyting

Brøytekontrakt: https://www.storholmendrift.no/kontrakt-om-snobroyting-storholmen/

I hht brøytekontrakt med Trøndelag Entreprenør er følgende definisjoner lagt til grunn:

Definisjoner

  • «Brøytesesong» går fra 01. oktober til 30. april påfølgende år.

  • «Helg» regnes fra fredag kl 16 til søndag kl 18.

  • «Jul» regnes fra 23. desember kl 16 til og med 1. januar kl 18.

  • «Vinterferie» regnes fra mandag – fredag den uka skolene i Verdal har vinterferie.

  • «Påske» regnes fra fredag i palmehelga til og med mandag 2. påskedag.

  • «Kontaktperson» hver hytteforening skal utnevne en kontaktperson med stedfortreder

  • «Fastpris» fast årlig pris pr Brøytesesong alt inkludert uten hensyn til vær og føreforhold.

  • «Fellesbrøyting» er beskrevet brøyting pr hyttefelt som inngår i Fastpris.

  • «Fradrag» prisreduksjon som følge av manglende eller dårlig utført brøyting, regnes som prosent sats av Fastpris og kan kun regnes av den delen av oppdraget som er Fellesbrøyting.

  • «Ekstremvær» er unormale værforhold som vanskeliggjør brøyting slik som store snøfall gjerne i kombinasjon med vind. Nivået Ekstremvær anses som avklart når begge de to veiene på Svensk side, Skalstufjellet og Åbofjellet er stengt for trafikk.

Når skal det brøytes

Veier og parkeringsplasser skal være brøytet Helg, Jul, Vinterferie og Påske, merk ekstra brøyting i Påske