Fanget opp av
Måned: februar 2017

Driftsinstruks

Driftsinstruks

Vann skal ikke legges inn i hytta uten at kloakk/avløp er tilkoblet. Hytteeier er selv ansvarlig for at rør bort til utvendig stengekran er frostfritt da evt. med varmekabel ved behov. I avløpet må det ikke tømmes olje, maling, gift eller andre kjemikalier. Såpe/vaskemiddel er selvsagt ok. Bleier, våtservietter, vasketuer og lignende må ikke kastes i toalettet. Matkvern i utløpsvask er ikke tillatt. Hytteeier er selv ansvarlig for at installasjon i egen hytte er etter forskriftene. Kloakkledningen skal ha lufting…

Les mer Les mer