Fanget opp av
Forfatter: Stig

Høstdugnad 2023

Høstdugnad 2023

HØSTDUGNAD PÅ STORHOLMEN Lørdag 23. september kl 10.00. Oppmøte på stranda Dugnadsppgavene er: sette ut veistikker ta ned volleyballnett ta ned stupebrett hogge ned småskogen/krattet før bommen (ønske fra brøyter) pumpeledning utenfor Brueng senkes (2 båter trengs) rydde i kloppstier på myra(myrene) ta inn flytebrygge (se an vannstand) kaffekoker Andre foreslåtte dugnadsoppgaver sendes på mail Styret@storholmendrift.no Ta med utstyr som du ser som relevant i fht de nevnte oppgavene! Ta også med dere kopp og kanskje noe til kaffen! Da…

Les mer Les mer

Info fra Styret ang fortetting

Info fra Styret ang fortetting

Her er kart med merket N for foreslåtte naustområder. De andre svartmerkede områdene er områder for fortetting på Storholmen. Vi presiserer at disse områdene er det statskog som planlegger. Det er antatt ca 15 hytter.

Styremøter 2017

Styremøter 2017

170123 Protokoll fra styremøte Storholmen Drift og Utbygging SA 170316 Protokoll fra styremøte Storholmen Drift SA 170531 Protokoll fra styremøte Storholmen Drift SA 170906 Protokoll styremøte Storholmen Drift SA 171212 Protokoll styremøte 5 Storholmen Drift SA

Driftsinstruks

Driftsinstruks

Vann skal ikke legges inn i hytta uten at kloakk/avløp er tilkoblet. Hytteeier er selv ansvarlig for at rør bort til utvendig stengekran er frostfritt da evt. med varmekabel ved behov. I avløpet må det ikke tømmes olje, maling, gift eller andre kjemikalier. Såpe/vaskemiddel er selvsagt ok. Bleier, våtservietter, vasketuer og lignende må ikke kastes i toalettet. Matkvern i utløpsvask er ikke tillatt. Hytteeier er selv ansvarlig for at installasjon i egen hytte er etter forskriftene. Kloakkledningen skal ha lufting…

Les mer Les mer