Årsmøter

Årsmøter

2023 Årsmøtedokumenter Storholmen Drift SA

Innkalling til årsmøte
Årsberetning 2023
Årsregnskap 2023
Balanse 2023
Noter årsregnskap
Driftsbudsjett 2024
Protokoll fra årsmøtet

2022 Årsmøtedokumenter Storholmen Drift SA

Innkalling til årsmøte
Årsberetning 2022
Årsregnskap 2022
Driftsbudsjett 2023
Protokoll fra årsmøtet

2021 Årsmøtedokumenter Storholmen Drift SA

Signert protokoll fra årsmøtet
Presentasjon fra Statskog – arealplan Nils Aal
Presentasjon fra Statskog – Lillian Bergli
Årsberetning 2021
Innkalling til årsmøte 2021
Resultatregnskap 2021
Driftsbudsjett 2022

2020 Årsmøtedokumenter Storholmen Drift SA

Årsberetning 2020
Protokoll årsmøte 2020 Storholmen Drift SA

2019 Årsmøtedokumenter Storholmen Drift SA

Innkalling til årsmøte 2019 Storholmen Drift SA
Årsberetning 2019
Årsregnskap 2019 Resultat
Årsregnskap 2019 Balanse
Årsregnskap 2019 Noter
Vedtekter Storholmen Drift SA oppdatert 2020 uten track changes
Vedtekter Storholmen Drift SA oppdatert 2020
Driftsbudsjett 2020 Storholmen Drift SA

2018 Årsmøtedokumenter Storholmen Drift SA

Innkalling til årsmøte 2018 Storholmen Drift SA
Årsberetning-2018.pdf
Vedtekter-Storholmen-Drift-SA-oppdatert-2019.pdf
Vedtekter-Storholmen-Drift-SA-oppdatert-2019-med-track-changes.pdf
Årsregnskap-2018.-Resultat.pdf
Årsregnskap-2018.-noter.pdf
Årsregnskap-2018.-Balanse.pdf

2017 Årsmøtedokumenter Storholmen Drift SA

Innkalling til årsmøte 2017 Storholmen Drift SA
Ny versjon av vedtekter Storholmen Drift SA
Årsregnskap 2017 endelig regnskap
Årsberetning 2017
Protokoll årsmøte 2017 Storholmen Drift SA

2016

Årsmøtedokumenter Storholmen Drift SA

Innkalling til årsmøte 2016 Storholmen Drift SA
Årsberetning 2016
Driftsbudsjett 2017 Storholmen Drift SA
Medlemsavtale_Storholmen_Drift_SA_ikke VA
Ny Medlemsavtale_Storholmen_Drift_SA
Ny versjon av vedtekter Storholmen Drift SA
Offisielt årsregnskap 2016 Storholmen Drift
Spesifisert årsregnskap 2016 Storholmen Drift

Årsmøtedokumenter Storholmen Utbygging SA

Innkalling til årsmøte Storholmen Utbygging SA 2016
Årsberetning 2016 Storhomen Utbygging SA
Offisielt årsregnskap 2016 Storholmen Utbygging SA