Bom

Bom

Bom åpnes i hovedsak med bombrikke som kan kjøpes fra Storholmen drift. Bom kan også åpnes via oppringt telefon nummer, men åpning via telefon nummer kan ikke garanteres av Storholmen Drift da tjenesten er avhengig av tredjepart (Telenor). Vil du være sikke på å åpne bom, bruk elle ha med deg bombrikke

Nye nummer kan bli lagt inn i bom ved å ta kontakt med styret i Storholmen drift. Hvis du ikke får åpnet bommen via oppringning, så ta kontakt slik at vi får rettet opp feil og avvik som måtte ha oppstått under registreringen.

Dette nummeret skal dere ringe for å åpne bommen: +47 5800 1049 5821 (alle tegn må brukes)

Ved problemer ringer du en av disse:

Tor Johnson: 906 13 007

Knut Arne Selli: 959 15 807

Vennligst gi oss beskjed hvis noen telefon nummer skal ut av systemet.