Bom

Bom

Alle innmeldte telefonnummer for å fjern-åpne bommen er nå lagt inn i systemet. Hvis du ikke får åpnet bommen via oppringning, så ta kontakt slik at vi får rettet opp feil og avvik som måtte ha oppstått under registreringen.

Dette nummeret skal dere ringe for å åpne bommen: +47 5800 1049 5821 (alle tegn må brukes)

Ved problemer ringer du en av disse:

Tor Johnson: 906 13 007

Knut Arne Selli: 959 15 807

Vennligst gi oss beskjed hvis noen telefon nummer skal ut av systemet.