Innkalling til årsmøte i Storholmen Drift for 2020

Innkalling til årsmøte i Storholmen Drift for 2020

Styret i Storholmen Drift SA innkaller med dette til årsmøte.

Innkalling

Dato: Tirsdag 02. Mars 2021 kl 18:00

Årsmøtet vil bli avholdt digitalt da styret anser dette som best egnet gitt covid-19 pandemien og nasjonale føringer om at en unngår at folk samles sammen.

Årsmøtet vil bli gjennomført ved hjelp av tjenesten digitalearsmoter.no for dokumenter og avstemming. Videotjenesten Teams vil bli brukt for overføring av video og presentasjoner.  Styret vil legge opp til et testmøte søndag 28.02.2021 kl 20:00 der det vil være mulig for alle å sjekke at de får koblet seg opp.  Se vedlegg til innkallingen som forklarer bruk av digitale årsmøter løsningen. 

Styret ber om at alle medlemmer som skal delta på årsmøtet, melder seg på ved å sende email til styret@storholmendrift.no med navn på deltaker, email og mobilnummer. 

Link til innlogging vil mottas på SMS den 23.02.2021 for de som har meldt seg på innen denne datoen. De som eventuelt har problemer kan kontakte styrets leder på 41208622 eller email styret@storholmendrift.no

Sted: Teams og www.digitalearsmoter.no

Saker til behandling:

  1. Godkjenning av årsregnskapet, og årsberetningen.
  2. Fastsettelse av medlemskontingent/serviceavgift for medlemmene.
  3. Informasjon fra valgkomite og fastsettelse av styrets godtgjørelse.
  4. Valg av styreleder (andre medlemmer er ikke på valg)
  5. Valg evt. fravalg av revisor.
  6. Vedtektsendringer.
  7. Andre innmeldte saker.
  8. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet fremmes skriftlig via email til styret@storholmendrift.no og med frist 20. februar 2021.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret

Stengt for kommentarer.